En natuurlijk wil de email-Piet je helpen

We zijn altijd bereid je te informeren over het bezoek van de Sint en zijn Pieten. Als een bezoek gepland is wil de Sint graag dat je een bericht stuurt over de kinderen en wellicht volwassenen die aanwezig zijn tijdens het bezoek van de Sint en zijn Pieten. Voordat we dit in het grote boek van Sinterklaas plaatsen moet het eerst worden gecontroleerd door de Pieten dus stuur het op tijd!

Let op dat je het volgende in je email plaatst m.b.t. informatie voor een bezoek (eerst graag bevestiging vragen voor datum en tijd):

1. Familienaam, adres, mobile-nummer(s)

2. Datum en tijd van het bezoek

3. Namen en leeftijden van de kinderen en wat je over ze wil plaatsen in het grote boek van Sinterklaas. Eventueel ook de verhalen van de volwassenen.

4. Mag er worden gestrooid?

5. Waar de cadeaus ophalen?

6. Overige relevante info voor Sinterklaas

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contactpersoon: Arthur Rijk, De Hank 55, Leusden

Telefoon: 033-4943993

Mobile: 06-24891568 (niet tijdens werk uren)

e-mail: arthurrijk@outlook.com (voorkeur om via email te communiceren)